Спортивні перемоги

Баскетбол: один з найпопулярнiших видiв спорту в школi; збiрна школи двiчi фiналiст Мiської баскетбольної лiги.

Футбол: один з найпопулярнiших видiв спорту в школi; збiрна школи багаторазовий переможець районних футбольних змагань.

30 жовтня-4 листопада 2000 р. проходять фiнальнi шкiльнi футбольнi iгри; фiналiсти:

Гiрськi лижi: один з найпопулярнiших видiв спорту в школi; кожного року декiлька груп учнiв 6-11х класiв виїжджають для тренувань у Карпати.

Збiрна команда школи щорiчно бере участь у мiськiй легкоатлетичнiй естафетi, виступаючи за Шевченківський район (   – мiсце).

Збiрна команда школи щорiчний переможець комбiнованої естафети на честь Дня фiзкультурника.

Популярнi змагання:

  • “Веселi старти” (турнiри, кубки 6х-7х класiв)
  • iгри в лапту (подiбно до бейсболу)
  • iгри в перестрiлку (7i класи)

Туризм: традицiйнi щорiчнi походи в райони Карпат (декiлька груп за рiк, 5-11тi класи, часто беруть участь випускники школи);
Щорiчно проводиться шкiльний туристичний злiт; беремо участь у районному туристичному зльотi.

День здоров’я: щорiчно, переважно взимку, проводиться для учнiв та вчителiв школи.